Skip to main content

Järnvägen är prioriterad för näringslivet i Västsverige

Markus Ottemark
Näringspolitisk expert, Västsvenska handelskammaren