Skip to main content

Nyheter

DebattDebatt: Omtag Svensk JärnvägNyhet

Omtag Svensk Järnväg på Di Debatt: Sotdöden hotar industrin – 400 000 jobb på spel

Från Dagens industri den 17 juni 2024 Monica Lingegård, vd SJ AB och ordförande Tågföretagen, och Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande Tågföretagen skriver om Omtag Svensk Järnvägs rapport Industribroms eller industrilyft? som intervjuat 20 svenska industribolag  om hur tillståndet på järnvägen påverkar verksamheten.I debattartikeln skriver författarna att…
jana
17 juni 2024
NyhetRapport

Från seminariet ”Industribroms eller industrilyft?”

Omtag Svensk Järnväg har tagit fram en rapport som analyserat den samhällsekonomiska betydelsen av industrins järnvägstransporter. Rapporten visar att 400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet och att industriinvesteringar på upp till 25 miljarder kronor per år hotas.Idag presenterades Omtag Svensk Järnvägs senaste rapport Industribroms eller industrilyft? Rapporten belyser…
jana
29 maj 2024
Nyhet

Partierna om järnvägen och EU

Så tycker partierna om järnvägen och EU Omtag Svensk Järnväg har genomfört en enkätundersökning där samtliga partier fick svara på vad de tycker om järnvägen och EU. Nedan följer en sammanställning av de partier som valde att delta. Av de partier som betonar vikten av det europeiska samarbetet, och som…
admin
24 maj 2024
Debatt: Omtag Svensk JärnvägNyhet

Södra stambanan får inte bli en flaskhals

I en debattartikel i Svenska Dagbladet varnar företrädare för svenskt näringsliv och Omtag Svensk Järnväg för att Södra stambanan riskerar att bli en flaskhals när Fehmarn Bält-tunneln invigs 2029. Den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland kommer att förkorta och öka kapaciteten för järnvägstransporter till kontinenten, vilket skapar nya möjligheter…
jana
22 maj 2024
DebattNyhet

Nu krävs krisinsikt som sätter fart på handlingskraftig transportpolitik

Företrädare för gruvindustrin ger i en debattartikel i Dagens Industri uppmaning till staten att förbättra Sveriges transportinfrastruktur för att stödja industriell expansion och klimatomställning. De påpekar att den nuvarande infrastrukturen är underfinansierad och ineffektiv, vilket hämmar produktionen. Föreslagna akuta åtgärder inkluderar kortare underhållsperioder, tydliga slutdatum för järnvägsprojekt, och prioritering av…
jana
15 maj 2024
Nyhet

Inbjudan till seminarium: Industribroms eller industrilyft?

Sveriges välfärd vilar på en konkurrenskraftig industri. I dag sysselsätter industrin cirka 800 000 personer och står för drygt 20 procent av BNP. Industrin spelar även en nyckelroll för klimatomställningen. På många håll finns expansionsplaner som gör att industrin kan växa ytterligare. Dåligt fungerande transporter är i dag ett hinder…
claes
3 maj 2024
Nyhet

Trafikverkets räknemissar gör det svårt att öka tågresandet

Svensk trafikpolitik har länge baserats på felaktiga prognoser, vilket lett till underdimensionerade järnvägar. Tågresandet har ökat snabbare än beräknat, medan väg- och flygtrafiken har vuxit långsammare. Detta har resulterat i att järnvägen fått otillräckliga investeringar. Många järnvägsprojekt har också försenats, vilket förvärrat kapacitetsproblemen och minskat punktligheten för tågtrafiken. Trafikverket har…
jana
3 maj 2024
Nyhet

Aftonbladet ledare: Snart måste vi välja – gods eller folk på tåget

På Aftonbladets ledarsida beskriver Ingvar Persson de allvarliga konsekvenserna av Sveriges försummade järnvägsinfrastruktur. LKAB i Kiruna och Hitachi Energy i Västerås och Ludvika har stora problem med att transportera sina produkter på grund av den bristande kapaciteten på järnvägen. Detta, menar Persson, kan leda till förluster i miljardklassen och hot…
jana
3 maj 2024
Nyhet

Skogsjätten: Järnvägens kollaps hotar våra industrier – ”Går inte längre”

– Störningarna i infrastrukturen leder till konsekvenser längs hela kedjan. I en intervju med Tidningen Näringslivet uttrycker Magnus Svensson, logistikchef på SCA, allvarlig oro över den kollapsande järnvägsinfrastrukturen som hotar skogsindustrin. Han betonar att järnvägen har försummats i 40 år, vilket nu får stora konsekvenser för både SCA och tiotusentals…
jana
10 april 2024
Debatt

Järnvägsbranschens Samverkansforum på Di Debatt: En vision för järnvägen för ett starkare Sverige

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett väl fungerande transportsystem med järnvägen som den självklara ryggraden, skriver Järnvägsbranschens Samverkansforum tillsammans med landets ledande branschaktörer. ”Det är 2050. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar…
claes
3 april 2024
Debatt

Di debatt: Tågstrulet är ett hot mot Ikeas verksamheter i Älmhult

Representanter från Ikea skriver i en debattartikel i Dagens industri om hur tågproblem hotar Ikeas framtid i Älmhult. Förseningar, inställda tåg och vagnsbrist på Södra stambanan skapar stor frustration och äventyrar företagets verksamheter och utvecklingsmöjligheter. Älmhult, där Ikea grundades och där global produktutveckling sker, är beroende av en pålitlig järnväg.…
jana
27 mars 2024
Nyhet

Rundabordssamtal om Fehmarn Bält-förbindelsens påverkan på Södra stambanan

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 kommer trafiken på det svenska järnvägssystemet att öka. Eftersom Södra stambanan från Malmö och norrut redan har kapacitetsbrist kommer det att få stor påverkan på järnvägstrafiken i hela Sverige. Den nya fasta förbindelsen till kontinenten innebär 16 mil kortare resväg och en ökad kapacitet genom…
claes
21 mars 2024
Nyhet

Di Ledare: Rusta Sverige för den dansk-tyska tunneln

På Dagens industris ledarsida skriver Frida Wallnor om Fehmarn Bält-tunneln som öppnas 2029 och förbättrar transporterna mellan Skandinavien och kontinenten. Danmark och Tyskland investerar kraftigt i infrastruktur, medan Sveriges insatser är otillräckliga. Trots godkännandet av ett nytt dubbelspår mellan Lund och Hässleholm, som väntas vara klart först 2040, riskerar svenska…
jana
13 mars 2024
Nyhet

DN Ledare: Pinsamt att man i Sverige inte kan lita på att tågen går

I DN skriver ledarredaktionen om hur nödvändiga investeringar i järnvägen har skjutits upp i decennier. ”Värdet på det järnvägsunderhåll som redan borde ha genomförts är uppe i hisnande 96 miljarder kronor.” I texten noteras att bara två länder i Europa satsar mindre än vad Sverige gör på järnvägen, och att…
claes
6 mars 2024
Nyhet

Di: Miljardprojekten brådskar när Sverige går med i Nato

I Dagens industri skriver Fredrik Öjemar om det stora behovet av att rusta upp Sveriges infrastruktur för att göra Sverige redo att möta de krav som medlemskapet i Nato ställer. Han har intervjuat Per Skoglund, universitetslektor med inriktning mot logistik på Försvarshögskolan. ”Den stora påverkan man kan se av Natomedlemskapet…
claes
23 februari 2024
Nyhet

Från Göteborg: seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Omtag Svensk Järnväg anordnade i måndags seminariet "40 quick fixes för järnvägen” på Näringslivets hus i Göteborg. Fokus för samtalen var kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet för både gods- och persontransporter. SJs Pär Helgesson inledde seminariet med att i…
claes
7 februari 2024
Debatt

SvD Ledare: Ett allvarligt ledningsfel

Från Svenska Dagbladet den 28 januari 2024 Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl skriver på ledarsidan om hur pendlare drabbas av en havererad infrastruktur.Svenska Dagbladet publicerade den 28 januari en ledare av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, där hon beskriver en järnvägstrafik som sviker löftet till medborgarna. ”Vardagen rymmer…
claes
29 januari 2024
Nyhet

Inbjudan till lunchseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp järnvägen och öka kapaciteten. Finns det investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att…
jana
26 januari 2024
Nyhet

Från seminariet ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?”

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi beskriver sina…
claes
24 januari 2024
Nyhet

”Utan järnvägen stannar pappersproduktionen i Sverige”

I går samlade Omtag Svensk Järnväg på nytt representanter från industrin för ett samtal om järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling.  Liksom i tidigare samtal blev det tydligt att järnvägssystemet är oerhört viktigt för industrins möjligheter att bedriva produktion och investera i framtiden. Det finns därför ett starkt önskemål…
claes
15 december 2023
Debatt

Tidöpartierna: Nu prioriterar vi infrastrukturen

Från Dagens industri den 11 december 2023 Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Thomas Morell (SD),  Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) skriver i Dagens industri en debattartikel om att underhållet av det svenska väg- och järnvägsnätet behöver stärkas. Bristerna drabbar vanliga resenärer och den viktiga industrin, skriver Tidöavtalets…
claes
11 december 2023
Nyhet

Industrirådet kräver ett logistikråd

Industrirådet önskar att regeringen återigen tillsätter ett logistikråd, som ska utgöra transportministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken och utgå från ett godstransportperspektiv. För att bland annat behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda samlas arbetsmarknadens parter i ett industriråd. Det består av…
claes
8 december 2023
Nyhet

Från seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Järnvägen är en av de grundläggande strukturer som bär upp vårt moderna samhälle. Den har en ovärderlig betydelse för näringslivets godstransporter, för arbetspendling, affärsutbyte och allt övrigt resande som lägger grunden för ett gott liv. Sedan 1990 har trafiken på den svenska järnvägen ökat med 65 procent. Samtidigt har underhållsskulden…
claes
15 november 2023
Nyhet

Försvaret: Natomedlemskapet kräver järnvägssatsningar

Järnvägen kommer att spela en nyckelroll för militära transporter, uppger Försvarsmakten. Enligt ett hemligstämplat dokument som Försvarsmakten lämnat till regeringen innebär ett Natomedlemskap ett kraftigt ökat behov av satsningar på svensk järnväg. Försvarsmakten anser att järnvägen redan i dag har stora kapacitetsbrister och har en stor underhållsskuld som kommer ta…
claes
14 november 2023
Nyhet

Samarbete för en järnväg att lita på

I veckan samlade Omtag Svensk Järnväg representanter från Almega, Företagarna, LO, Skogsindustrierna, SKR, Svenskt Näringsliv och Visita för att ta del av hur de ser på järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling. Deltagarna vittnade om utmaningar i dag. Semesterfirare kan inte boka sina resor med god framförhållning; företagen är…
claes
14 november 2023
Debatt

Anders Sundström på Di Debatt: Istället för beslut – väntan

Från Dagens industri den 9 november 2023 Anders Sundström efterlyser i en debattartikel i Dagens industri ett högre tempo när det kommer till att utveckla och framtidssäkra den svenska järnvägen.Dagens industri publicerade den 9 november 2023 en debattartikel av Anders Sundström, tidigare minister i S-regeringar 1994-1998, vd Folksam och styrelseordförande…
claes
9 november 2023
Nyhet

Alstoms Sverige-vd: Järnvägen – en strategisk infrastrukturresurs

Från Dagens Nyheter den 28 oktober Alstoms Sverige-vd Maria Signal Martebo intervjuas i Dagens Nyheter om Alstoms och Skanskas planer för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Hon upplever att järnvägen har blivit en del av ett politiskt spel, och efterlyser en syn på järnvägen som strategisk infrastrukturresurs med unika fördelar.Dagens…
claes
28 oktober 2023
Nyhet

Utan fungerande järnvägstransporter stannar svensk industri

För att få en bättre förståelse för hur järnvägssystemets utmaningar påverkar företagen samlade nyligen Omtag Svensk Järnväg olika branscher i det svenska näringslivet till ett samtal. Företag från såväl basindustrin som tjänstesektorn deltog. Samtalet visade att fungerande transporter är A och O för att svenska företag ska kunna växa. Järnvägen är…
claes
27 oktober 2023
Nyhet

Inbjudan till frukostseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp den järnväg vi redan har och att bygga ut för ökad kapacitet. Behovet av ett långsiktigt helhetsperspektiv…
claes
19 oktober 2023
Nyhet

Regeringsuppdrag om stärkande åtgärder för järnvägstrafiken

Från Regeringen den 25 augusti 2023 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har gett Trafikverket ett regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Omtag svensk järnväg välkomnar att regeringen vill identifiera åtgärder som kan stärka järnvägstrafiken.Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa åtgärder för…
admin
20 september 2023
Debatt

Lyssna på Wallenberg och storsatsa på järnvägen

Från Dagens industri den 8 juni 2023 Jacob Wallenberg har efterlyst ordentliga satsningar på infrastrukturen i en intervju i Dagens industri. I en ledarkrönika i samma tidning välkomnar Matilda Molander Wallenbergs utspel. Omtag svensk järnväg ställer sig bakom konstaterandet att satsningar på infrastrukturen behövs.I Matilda Molanders ledarkrönika för Dagens industri…
admin
20 september 2023
Debatt: Omtag Svensk Järnväg

Järnvägen behöver rustas för Nato

Från Svenska Dagbladet den 3 augusti 2023. Det kommande Natomedlemskapet innebär att nya krav ställs på det svenska järnvägssystemet, som redan behöver rustas upp kraftfullt. Det skriver SJ:s vd Monica Lingegård.Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Sverige och Europa ställts inför en obekväm sanning. På kort tid har vi…
admin
17 september 2023
Debatt: Omtag Svensk Järnväg

Svenska folket kan inte vänta, Sverige förtjänar ett väl fungerande järnvägssystem

Från Dagens industri den 25 april 2023 Den svenska järnvägen fungerar inte tillräckligt bra. Därför tar SJ initiativet till ”Omtag svensk järnväg”, för att tillsammans med berörda intressenter söka kunskap och lösningar om hur ett modernt och effektivt järnvägssystem bör se ut, skriver Monica Lingegård, vd SJ.Sverige står inför flera…
admin
17 september 2023