Skip to main content

Nyheter

Nyhet

Di: Miljardprojekten brådskar när Sverige går med i Nato

I Dagens industri skriver Fredrik Öjemar om det stora behovet av att rusta upp Sveriges infrastruktur för att göra Sverige redo att möta de krav som medlemskapet i Nato ställer. Han har intervjuat Per Skoglund, universitetslektor med inriktning mot logistik på Försvarshögskolan. ”Den stora påverkan man kan se av Natomedlemskapet…
claes
23 februari 2024
Nyhet

Från Göteborg: seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Omtag Svensk Järnväg anordnade i måndags seminariet "40 quick fixes för järnvägen” på Näringslivets hus i Göteborg. Fokus för samtalen var kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet för både gods- och persontransporter. SJs Pär Helgesson inledde seminariet med att i…
claes
7 februari 2024
Debatt

SvD Ledare: Ett allvarligt ledningsfel

Från Svenska Dagbladet den 28 januari 2024 Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl skriver på ledarsidan om hur pendlare drabbas av en havererad infrastruktur.Svenska Dagbladet publicerade den 28 januari en ledare av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, där hon beskriver en järnvägstrafik som sviker löftet till medborgarna. ”Vardagen rymmer…
claes
29 januari 2024
Nyhet

Inbjudan till lunchseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp järnvägen och öka kapaciteten. Finns det investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att…
jana
26 januari 2024
Nyhet

Från seminariet ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?”

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi beskriver sina…
claes
24 januari 2024
Nyhet

”Utan järnvägen stannar pappersproduktionen i Sverige”

I går samlade Omtag Svensk Järnväg på nytt representanter från industrin för ett samtal om järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling.  Liksom i tidigare samtal blev det tydligt att järnvägssystemet är oerhört viktigt för industrins möjligheter att bedriva produktion och investera i framtiden. Det finns därför ett starkt önskemål…
claes
15 december 2023
Debatt

Tidöpartierna: Nu prioriterar vi infrastrukturen

Från Dagens industri den 11 december 2023 Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Thomas Morell (SD),  Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) skriver i Dagens industri en debattartikel om att underhållet av det svenska väg- och järnvägsnätet behöver stärkas. Bristerna drabbar vanliga resenärer och den viktiga industrin, skriver Tidöavtalets…
claes
11 december 2023
Nyhet

Industrirådet kräver ett logistikråd

Industrirådet önskar att regeringen återigen tillsätter ett logistikråd, som ska utgöra transportministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken och utgå från ett godstransportperspektiv. För att bland annat behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda samlas arbetsmarknadens parter i ett industriråd. Det består av…
claes
8 december 2023
Nyhet

Från seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Järnvägen är en av de grundläggande strukturer som bär upp vårt moderna samhälle. Den har en ovärderlig betydelse för näringslivets godstransporter, för arbetspendling, affärsutbyte och allt övrigt resande som lägger grunden för ett gott liv. Sedan 1990 har trafiken på den svenska järnvägen ökat med 65 procent. Samtidigt har underhållsskulden…
claes
15 november 2023
Nyhet

Försvaret: Natomedlemskapet kräver järnvägssatsningar

Järnvägen kommer att spela en nyckelroll för militära transporter, uppger Försvarsmakten. Enligt ett hemligstämplat dokument som Försvarsmakten lämnat till regeringen innebär ett Natomedlemskap ett kraftigt ökat behov av satsningar på svensk järnväg. Försvarsmakten anser att järnvägen redan i dag har stora kapacitetsbrister och har en stor underhållsskuld som kommer ta…
claes
14 november 2023
Nyhet

Samarbete för en järnväg att lita på

I veckan samlade Omtag Svensk Järnväg representanter från Almega, Företagarna, LO, Skogsindustrierna, SKR, Svenskt Näringsliv och Visita för att ta del av hur de ser på järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling. Deltagarna vittnade om utmaningar i dag. Semesterfirare kan inte boka sina resor med god framförhållning; företagen är…
claes
14 november 2023
Debatt

Anders Sundström på Di Debatt: Istället för beslut – väntan

Från Dagens industri den 9 november 2023 Anders Sundström efterlyser i en debattartikel i Dagens industri ett högre tempo när det kommer till att utveckla och framtidssäkra den svenska järnvägen.Dagens industri publicerade den 9 november 2023 en debattartikel av Anders Sundström, tidigare minister i S-regeringar 1994-1998, vd Folksam och styrelseordförande…
claes
9 november 2023
Nyhet

Alstoms Sverige-vd: Järnvägen – en strategisk infrastrukturresurs

Från Dagens Nyheter den 28 oktober Alstoms Sverige-vd Maria Signal Martebo intervjuas i Dagens Nyheter om Alstoms och Skanskas planer för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Hon upplever att järnvägen har blivit en del av ett politiskt spel, och efterlyser en syn på järnvägen som strategisk infrastrukturresurs med unika fördelar.Dagens…
claes
28 oktober 2023
Nyhet

Utan fungerande järnvägstransporter stannar svensk industri

För att få en bättre förståelse för hur järnvägssystemets utmaningar påverkar företagen samlade nyligen Omtag Svensk Järnväg olika branscher i det svenska näringslivet till ett samtal. Företag från såväl basindustrin som tjänstesektorn deltog. Samtalet visade att fungerande transporter är A och O för att svenska företag ska kunna växa. Järnvägen är…
claes
27 oktober 2023
Nyhet

Inbjudan till frukostseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp den järnväg vi redan har och att bygga ut för ökad kapacitet. Behovet av ett långsiktigt helhetsperspektiv…
claes
19 oktober 2023
Nyhet

Regeringsuppdrag om stärkande åtgärder för järnvägstrafiken

Från Regeringen den 25 augusti 2023 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har gett Trafikverket ett regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Omtag svensk järnväg välkomnar att regeringen vill identifiera åtgärder som kan stärka järnvägstrafiken.Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa åtgärder för…
admin
20 september 2023
Debatt

Lyssna på Wallenberg och storsatsa på järnvägen

Från Dagens industri den 8 juni 2023 Jacob Wallenberg har efterlyst ordentliga satsningar på infrastrukturen i en intervju i Dagens industri. I en ledarkrönika i samma tidning välkomnar Matilda Molander Wallenbergs utspel. Omtag svensk järnväg ställer sig bakom konstaterandet att satsningar på infrastrukturen behövs.I Matilda Molanders ledarkrönika för Dagens industri…
admin
20 september 2023
SJ: Debatt

Järnvägen behöver rustas för Nato

Från Svenska Dagbladet den 3 augusti 2023. Det kommande Natomedlemskapet innebär att nya krav ställs på det svenska järnvägssystemet, som redan behöver rustas upp kraftfullt. Det skriver SJ:s vd Monica Lingegård.Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Sverige och Europa ställts inför en obekväm sanning. På kort tid har vi…
admin
17 september 2023