Skip to main content

Med rätt framtida pendlingsmöjligheter kan man vissa dagar arbeta i Mälardalen men bo i Bergslagen. Regioner med bra pendling blir vinnare genom att företag och offentlig sektor får bättre tillgång till individer med rätt kompetens.

I en debattartikel i Nerikes Allehanda argumenterar företrädare för Omtag Svensk Järnväg att bra pendlingsmöjligheter, särskilt med järnväg, är avgörande för att sprida tillväxten utanför storstadsområdena. Urbaniseringen och den tilltagande trenden med hybridarbete innebär att regioner med effektiva transportlösningar kan öka sin attraktionskraft. En timmes restid har länge varit en gräns för pendling, men hybridarbete gör längre pendling mer attraktivt om det inte behöver ske dagligen. Tåg är det mest konkurrenskraftiga alternativet för långa och snabba pendlingsresor, men det svenska järnvägsnätet är idag hårt slitet och ofta försenat. Investeringar i järnvägsinfrastruktur är därför avgörande för att öka pålitligheten och kapaciteten, vilket i sin tur kan vidga arbetsmarknader och främja regional tillväxt.

Läs hela debattartikeln här