Skip to main content

Omtag Svensk Järnväg

Om oss

Välkommen till Omtag Svensk Järnväg – för ett starkare och mer hållbart Sverige!

Vi är ett initiativ som arbetar för att reformera Sveriges järnvägssystem för att möta framtidens utmaningar och främja kompetensförsörjning, tillväxt och konkurrenskraft.

Sverige står inför global konkurrens, klimatförändringar och ett behov av ökad produktivitet. Järnvägen spelar en nyckelroll i att lösa dessa utmaningar och skapa ett effektivt och fossilfritt transportsystem för hela landet.

Följ med oss på resan mot en bättre järnväg. Utforska våra rapporter, vår vision och hur vi arbetar tillsammans i branschen för att forma framtidens svenska järnvägssystem.