Skip to main content

Omtag Svensk Järnväg

Den svenska järnvägen är ryggraden i den svenska transportförsörjningen. Sverige behöver ha välfungerande transporter så att alla delar av vårt avlånga land kan bidra till fortsatt tillväxt. Företag måste våga etablera sig i hela Sverige, och de måste ha tillgång till kompetens även utanför den närmaste kommunen. Här är tåget avgörande genom den kapacitet som finns för att flytta både människor och gods på ett tidseffektivt och klimatsmart sätt.

Omtag Svensk Järnväg arbetar för att aktualisera järnvägsfrågan i debatten och diskutera lösningar för ett bättre fungerande järnvägssystem som bidrar till Sveriges tillväxt, näringslivets konkurrenskraft och kompetensförsörjningen. Initiativet kommer att utarbeta rapporter och belysa järnvägsfrågan vid olika tillfällen.

Inom ramen för Omtag Svensk Järnväg fångar vi upp olika perspektiv på järnvägsfrågan och bidrar till ökad kunskap om vårt järnvägssystem genom dialoger, rapporter och seminarier.

Omtag Svensk Järnväg startades av SJ och leds av Tågföretagen.

Följ oss gärna på X på @omtagjarnvag.

Kontakt

Har du frågor om initiativet eller vill engagera dig?

Kontakta oss på kontakt@omtagsvenskjarnvag.se

Följ oss på X