Skip to main content
Från Dagens industri den 17 juni 2024

Monica Lingegård, vd SJ AB och ordförande Tågföretagen, och Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande Tågföretagen skriver om Omtag Svensk Järnvägs rapport Industribroms eller industrilyft? som intervjuat 20 svenska industribolag  om hur tillståndet på järnvägen påverkar verksamheten.

I debattartikeln skriver författarna att tillväxt inte kommer av sig själv och är inte gratis. Många decennier av underinvesteringar i det svenska järnvägssystemet har nu kommit ikapp oss och bidrar till att Sverige halkat efter och tappat i internationell konkurrenskraft

I debattartikeln presenteras rapporten Industribroms eller industrilyft? som tillför ytterligare kunskap om bristerna i järnvägssystemet. Samtal med 20 stora industriföretag, som till bransch och lokalisering är representativa för industrisektorn, visar att vart fjärde företag påverkas allvarligt av störningar, stopp eller kapacitetsbrist. Det handlar antingen om direkta hinder för investeringar och expansion eller om stora merkostnader och långsiktiga hot mot anläggningar. Ytterligare vartannat industriföretag påverkas av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning eller hinder att rekrytera rätt kompetens.

”Inverkan är negativ på industrins investeringar och utan en satsning på järnvägen står basindustrin inför drastiska hinder att utvecklas. I sin tur slår detta mot exporten, BNP och välfärden. Det finns därför anledning att ta industriföretagens ord på allvar. Det industriella lyft som ligger inom räckhåll för Sverige, med bland annat nya batterifabriker, nya anläggningar inom bioekonomin, fossilfritt stål och mineralutvinning kopplat till den fossilfria omställningen, riskerar enligt analysen att hindras.”

Läs mer på Dagens industri.