Skip to main content

Röster om järnvägen

Omtag Svensk Järnväg har frågat representanter från ledande företag inom det svenska näringslivet om deras syn på järnvägen och vilken roll den spelar i deras verksamheter.

Play Video

Se järnvägen som en strategisk resurs

Maria Signal Martebo
Sverigechef Alstom

Play Video

Stora Ensos medskick till regering och riksdag

Per Lyrvall
Sverigechef, Stora Enso

Play Video

Så påverkas Postnord av kapacitetsbristen

Fredrik Hammarqvist
Regulatory Affairs Manager, Postnord

Play Video

Skistars medskick till beslutsfattare

Stefan Sjöstrand
Vd Skistar

Play Video

Så påverkar kapacitetsbristen Stora Enso

Per Lyrvall
Sverigechef, Stora Enso

Play Video

En god tillgänglighet är avgörande för besöksnäringen

Marcus Morfeldt
Näringspolitisk expert hållbarhet Visita

Play Video

Postnords medskick till regering och riksdag

Fredrik Hammarqvist
Regulatory Affairs Manager, Postnord

Play Video

Västsveriges järnväg är viktig för hela landet

Markus Ottemark
Näringspolitisk expert, Västsvenska handelskammaren

Play Video

Järnvägen är prioriterad för näringslivet i Västsverige

Markus Ottemark
Näringspolitisk expert, Västsvenska handelskammaren