Skip to main content

Röster om järnvägen

Omtag Svensk Järnväg har frågat representanter från ledande företag inom det svenska näringslivet om deras syn på järnvägen och vilken roll den spelar i deras verksamheter.

Vilken roll spelar järnvägen för Göteborgs hamn?

Jens Larsson
Head of public affaris, Göteborgs hamn

Så påverkar kapacitetsbristen Göteborgs hamn

Jens Larsson
Head of public affaris, Göteborgs hamn

Göteborgs hamns budskap till regeringen

Jens Larsson
Head of public affaris, Göteborgs hamn

Viktiga åtgärder för järnvägstrafiken i södra Sverige

Linus Eriksson
vd Öresundsbron

Fehmarn Bälts påverkan på trafiken över Öresundsbron

Linus Eriksson
vd Öresundsbron

Detta blir framtida flaskhalsarna i järnvägstrafiken

Linus Eriksson
vd Öresundsbron

Så hanterar den danska transportpolitiken trafikökningen

Linus Eriksson
vd Öresundsbron

Varje störning innebär stora merkostnader

Niklas Kilberg
Public Affairs Manager, Volvo Cars

Vi står inför en grön industriell revolution

Madeleine Jonsson (MP)
Ordf. Miljö- och regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

Postnords medskick till regering och riksdag

Fredrik Hammarqvist
Regulatory Affairs Manager, Postnord

Västsveriges järnväg är viktig för hela landet

Markus Ottemark
Näringspolitisk expert, Västsvenska handelskammaren

Järnvägen är prioriterad för näringslivet i Västsverige

Markus Ottemark
Näringspolitisk expert, Västsvenska handelskammaren

Pendlingstid viktig för att locka rätt kompetens

Ramon Nogueras
Senior Project Director, AstraZeneca

Tåget är framtiden för både gods- och persontransporter

Peter Hermansson (M)
Miljö- och regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

Viktigaste järnvägssatsningen i Västsverige

Peter Hermansson (M)
Miljö- och regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

De tre viktigaste järnvägssatsningarna i Västsverige

Per Tenggren (S)
Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden Västra Götaland

Stora Ensos medskick till regering och riksdag

Per Lyrvall
Sverigechef, Stora Enso

Så påverkas Postnord av kapacitetsbristen

Fredrik Hammarqvist
Regulatory Affairs Manager, Postnord

Skistars medskick till beslutsfattare

Stefan Sjöstrand
Vd Skistar

Så påverkar kapacitetsbristen Stora Enso

Per Lyrvall
Sverigechef, Stora Enso

En god tillgänglighet är avgörande för besöksnäringen

Marcus Morfeldt
Näringspolitisk expert hållbarhet Visita

Se järnvägen som en strategisk resurs

Maria Signal Martebo
Sverigechef Alstom