Skip to main content

Västsveriges järnväg är viktig för hela landet

Markus Ottemark
Näringspolitisk expert, Västsvenska handelskammaren