Skip to main content

Pendlingstid viktig för att locka rätt kompetens

Ramon Nogueras
Senior Project Director, AstraZeneca