Skip to main content
Kategori

Nyhet

Nyhet

Di: Miljardprojekten brådskar när Sverige går med i Nato

I Dagens industri skriver Fredrik Öjemar om det stora behovet av att rusta upp Sveriges infrastruktur för att göra Sverige redo att möta de krav som medlemskapet i Nato ställer. Han har intervjuat Per Skoglund, universitetslektor med inriktning mot logistik på Försvarshögskolan. ”Den stora påverkan man kan se av Natomedlemskapet…
claes
23 februari 2024
Nyhet

Från Göteborg: seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Omtag Svensk Järnväg anordnade i måndags seminariet "40 quick fixes för järnvägen” på Näringslivets hus i Göteborg. Fokus för samtalen var kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet för både gods- och persontransporter. SJs Pär Helgesson inledde seminariet med att i…
claes
7 februari 2024
Nyhet

Inbjudan till lunchseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp järnvägen och öka kapaciteten. Finns det investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att…
jana
26 januari 2024
Nyhet

Från seminariet ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?”

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi beskriver sina…
claes
24 januari 2024
Nyhet

”Utan järnvägen stannar pappersproduktionen i Sverige”

I går samlade Omtag Svensk Järnväg på nytt representanter från industrin för ett samtal om järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling.  Liksom i tidigare samtal blev det tydligt att järnvägssystemet är oerhört viktigt för industrins möjligheter att bedriva produktion och investera i framtiden. Det finns därför ett starkt önskemål…
claes
15 december 2023
Nyhet

Industrirådet kräver ett logistikråd

Industrirådet önskar att regeringen återigen tillsätter ett logistikråd, som ska utgöra transportministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken och utgå från ett godstransportperspektiv. För att bland annat behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda samlas arbetsmarknadens parter i ett industriråd. Det består av…
claes
8 december 2023
Nyhet

Från seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Järnvägen är en av de grundläggande strukturer som bär upp vårt moderna samhälle. Den har en ovärderlig betydelse för näringslivets godstransporter, för arbetspendling, affärsutbyte och allt övrigt resande som lägger grunden för ett gott liv. Sedan 1990 har trafiken på den svenska järnvägen ökat med 65 procent. Samtidigt har underhållsskulden…
claes
15 november 2023
Nyhet

Försvaret: Natomedlemskapet kräver järnvägssatsningar

Järnvägen kommer att spela en nyckelroll för militära transporter, uppger Försvarsmakten. Enligt ett hemligstämplat dokument som Försvarsmakten lämnat till regeringen innebär ett Natomedlemskap ett kraftigt ökat behov av satsningar på svensk järnväg. Försvarsmakten anser att järnvägen redan i dag har stora kapacitetsbrister och har en stor underhållsskuld som kommer ta…
claes
14 november 2023
Nyhet

Samarbete för en järnväg att lita på

I veckan samlade Omtag Svensk Järnväg representanter från Almega, Företagarna, LO, Skogsindustrierna, SKR, Svenskt Näringsliv och Visita för att ta del av hur de ser på järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling. Deltagarna vittnade om utmaningar i dag. Semesterfirare kan inte boka sina resor med god framförhållning; företagen är…
claes
14 november 2023