Skip to main content
Kategori

Nyhet

DebattDebatt: Omtag Svensk JärnvägNyhet

Omtag Svensk Järnväg på Di Debatt: Sotdöden hotar industrin – 400 000 jobb på spel

Från Dagens industri den 17 juni 2024 Monica Lingegård, vd SJ AB och ordförande Tågföretagen, och Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande Tågföretagen skriver om Omtag Svensk Järnvägs rapport Industribroms eller industrilyft? som intervjuat 20 svenska industribolag  om hur tillståndet på järnvägen påverkar verksamheten.I debattartikeln skriver författarna att…
jana
17 juni 2024
NyhetRapport

Från seminariet ”Industribroms eller industrilyft?”

Omtag Svensk Järnväg har tagit fram en rapport som analyserat den samhällsekonomiska betydelsen av industrins järnvägstransporter. Rapporten visar att 400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet och att industriinvesteringar på upp till 25 miljarder kronor per år hotas.Idag presenterades Omtag Svensk Järnvägs senaste rapport Industribroms eller industrilyft? Rapporten belyser…
jana
29 maj 2024
Nyhet

Partierna om järnvägen och EU

Så tycker partierna om järnvägen och EU Omtag Svensk Järnväg har genomfört en enkätundersökning där samtliga partier fick svara på vad de tycker om järnvägen och EU. Nedan följer en sammanställning av de partier som valde att delta. Av de partier som betonar vikten av det europeiska samarbetet, och som…
admin
24 maj 2024
Debatt: Omtag Svensk JärnvägNyhet

Södra stambanan får inte bli en flaskhals

I en debattartikel i Svenska Dagbladet varnar företrädare för svenskt näringsliv och Omtag Svensk Järnväg för att Södra stambanan riskerar att bli en flaskhals när Fehmarn Bält-tunneln invigs 2029. Den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland kommer att förkorta och öka kapaciteten för järnvägstransporter till kontinenten, vilket skapar nya möjligheter…
jana
22 maj 2024
DebattNyhet

Nu krävs krisinsikt som sätter fart på handlingskraftig transportpolitik

Företrädare för gruvindustrin ger i en debattartikel i Dagens Industri uppmaning till staten att förbättra Sveriges transportinfrastruktur för att stödja industriell expansion och klimatomställning. De påpekar att den nuvarande infrastrukturen är underfinansierad och ineffektiv, vilket hämmar produktionen. Föreslagna akuta åtgärder inkluderar kortare underhållsperioder, tydliga slutdatum för järnvägsprojekt, och prioritering av…
jana
15 maj 2024
Nyhet

Inbjudan till seminarium: Industribroms eller industrilyft?

Sveriges välfärd vilar på en konkurrenskraftig industri. I dag sysselsätter industrin cirka 800 000 personer och står för drygt 20 procent av BNP. Industrin spelar även en nyckelroll för klimatomställningen. På många håll finns expansionsplaner som gör att industrin kan växa ytterligare. Dåligt fungerande transporter är i dag ett hinder…
claes
3 maj 2024
Nyhet

Trafikverkets räknemissar gör det svårt att öka tågresandet

Svensk trafikpolitik har länge baserats på felaktiga prognoser, vilket lett till underdimensionerade järnvägar. Tågresandet har ökat snabbare än beräknat, medan väg- och flygtrafiken har vuxit långsammare. Detta har resulterat i att järnvägen fått otillräckliga investeringar. Många järnvägsprojekt har också försenats, vilket förvärrat kapacitetsproblemen och minskat punktligheten för tågtrafiken. Trafikverket har…
jana
3 maj 2024
Nyhet

Aftonbladet ledare: Snart måste vi välja – gods eller folk på tåget

På Aftonbladets ledarsida beskriver Ingvar Persson de allvarliga konsekvenserna av Sveriges försummade järnvägsinfrastruktur. LKAB i Kiruna och Hitachi Energy i Västerås och Ludvika har stora problem med att transportera sina produkter på grund av den bristande kapaciteten på järnvägen. Detta, menar Persson, kan leda till förluster i miljardklassen och hot…
jana
3 maj 2024
Nyhet

Skogsjätten: Järnvägens kollaps hotar våra industrier – ”Går inte längre”

– Störningarna i infrastrukturen leder till konsekvenser längs hela kedjan. I en intervju med Tidningen Näringslivet uttrycker Magnus Svensson, logistikchef på SCA, allvarlig oro över den kollapsande järnvägsinfrastrukturen som hotar skogsindustrin. Han betonar att järnvägen har försummats i 40 år, vilket nu får stora konsekvenser för både SCA och tiotusentals…
jana
10 april 2024