Skip to main content
Kategori

Nyhet

Nyhet

Alstoms Sverige-vd: Järnvägen – en strategisk infrastrukturresurs

Från Dagens Nyheter den 28 oktober Alstoms Sverige-vd Maria Signal Martebo intervjuas i Dagens Nyheter om Alstoms och Skanskas planer för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Hon upplever att järnvägen har blivit en del av ett politiskt spel, och efterlyser en syn på järnvägen som strategisk infrastrukturresurs med unika fördelar.Dagens…
claes
28 oktober 2023
Nyhet

Utan fungerande järnvägstransporter stannar svensk industri

För att få en bättre förståelse för hur järnvägssystemets utmaningar påverkar företagen samlade nyligen Omtag Svensk Järnväg olika branscher i det svenska näringslivet till ett samtal. Företag från såväl basindustrin som tjänstesektorn deltog. Samtalet visade att fungerande transporter är A och O för att svenska företag ska kunna växa. Järnvägen är…
claes
27 oktober 2023
Nyhet

Inbjudan till frukostseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp den järnväg vi redan har och att bygga ut för ökad kapacitet. Behovet av ett långsiktigt helhetsperspektiv…
claes
19 oktober 2023
Nyhet

Regeringsuppdrag om stärkande åtgärder för järnvägstrafiken

Från Regeringen den 25 augusti 2023 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har gett Trafikverket ett regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Omtag svensk järnväg välkomnar att regeringen vill identifiera åtgärder som kan stärka järnvägstrafiken.Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa åtgärder för…
admin
20 september 2023