Skip to main content
Kategori

Nyhet

Nyhet

Rundabordssamtal om Fehmarn Bält-förbindelsens påverkan på Södra stambanan

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 kommer trafiken på det svenska järnvägssystemet att öka. Eftersom Södra stambanan från Malmö och norrut redan har kapacitetsbrist kommer det att få stor påverkan på järnvägstrafiken i hela Sverige. Den nya fasta förbindelsen till kontinenten innebär 16 mil kortare resväg och en ökad kapacitet genom…
claes
21 mars 2024
Nyhet

Di Ledare: Rusta Sverige för den dansk-tyska tunneln

På Dagens industris ledarsida skriver Frida Wallnor om Fehmarn Bält-tunneln som öppnas 2029 och förbättrar transporterna mellan Skandinavien och kontinenten. Danmark och Tyskland investerar kraftigt i infrastruktur, medan Sveriges insatser är otillräckliga. Trots godkännandet av ett nytt dubbelspår mellan Lund och Hässleholm, som väntas vara klart först 2040, riskerar svenska…
jana
13 mars 2024
Nyhet

DN Ledare: Pinsamt att man i Sverige inte kan lita på att tågen går

I DN skriver ledarredaktionen om hur nödvändiga investeringar i järnvägen har skjutits upp i decennier. ”Värdet på det järnvägsunderhåll som redan borde ha genomförts är uppe i hisnande 96 miljarder kronor.” I texten noteras att bara två länder i Europa satsar mindre än vad Sverige gör på järnvägen, och att…
claes
6 mars 2024
Nyhet

Di: Miljardprojekten brådskar när Sverige går med i Nato

I Dagens industri skriver Fredrik Öjemar om det stora behovet av att rusta upp Sveriges infrastruktur för att göra Sverige redo att möta de krav som medlemskapet i Nato ställer. Han har intervjuat Per Skoglund, universitetslektor med inriktning mot logistik på Försvarshögskolan. ”Den stora påverkan man kan se av Natomedlemskapet…
claes
23 februari 2024
Nyhet

Från Göteborg: seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Omtag Svensk Järnväg anordnade i måndags seminariet "40 quick fixes för järnvägen” på Näringslivets hus i Göteborg. Fokus för samtalen var kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet för både gods- och persontransporter. SJs Pär Helgesson inledde seminariet med att i…
claes
7 februari 2024
Nyhet

Inbjudan till lunchseminarium: 40 quick fixes för järnvägen

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp järnvägen och öka kapaciteten. Finns det investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att…
jana
26 januari 2024
Nyhet

Från seminariet ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?”

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi beskriver sina…
claes
24 januari 2024
Nyhet

”Utan järnvägen stannar pappersproduktionen i Sverige”

I går samlade Omtag Svensk Järnväg på nytt representanter från industrin för ett samtal om järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling.  Liksom i tidigare samtal blev det tydligt att järnvägssystemet är oerhört viktigt för industrins möjligheter att bedriva produktion och investera i framtiden. Det finns därför ett starkt önskemål…
claes
15 december 2023
Nyhet

Industrirådet kräver ett logistikråd

Industrirådet önskar att regeringen återigen tillsätter ett logistikråd, som ska utgöra transportministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken och utgå från ett godstransportperspektiv. För att bland annat behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda samlas arbetsmarknadens parter i ett industriråd. Det består av…
claes
8 december 2023