Skip to main content
Från Dagens industri den 15 november 2023

Monica Lingegård, vd SJ AB och Henrik Dahlin, vd Green Cargo skriver om Omtag Svensk Järnvägs rapport Järnvägslyftet, som presenterar ett antal konkreta förslag på omedelbara åtgärder för järnvägen som skulle få en snabb och märkbar effekt.

Dagens industri publicerade den 15 november 2023 en debattartikel av Monica Lingegård, vd SJ AB och Henrik Dahlin, vd Green Cargo där de presenterar ett antal förslag för bättre fungerande transportsystem för både person- och godstrafik.

I debattartikeln beskriver författarna hur tågtrafiken i Sverige har mer än fördubblats sedan 1990, samtidigt som spårkapaciteten är nästan oförändrad. Trafikverkets prognos är att resandet kommer att fortsätta öka i samma höga takt och att även efterfrågan på godstransporter på järnväg kommer öka snabbt. Parallellt växer underhållsskulden, vilket gör järnvägssystemet extremt störningskänsligt.

I debattartikeln presenteras rapporten Järnvägslyftet, skriven av ekonomie doktor Fredrik Bergström och Tore Englén, senior rådgivare på WSP på uppdrag av Omtag Svensk Järnväg, har undersökt ett stort antal specifika åtgärder som kan genomföras i närtid, och om de genomförs, kommer att ge snabba resultat och sätta järnvägen på rätt spår.

”Att det under decennier har slarvats med järnvägsunderhållet innebär i praktiken att vi konsumerat mer järnvägstjänster än vad vi betalat för. Men skulden försvinner inte för att vi skjuter den framåt. Tvärtom kommer den växa snabbt genom att det påförs en betydande dröjsmålsränta i form av svagare välståndsutveckling, högre miljöbelastning och att vi står sämre rustade om kriget eller krisen kommer. Nu måste vi växla spår så att vi står väl rustade inför framtiden.”

Läs mer på Dagens industri.