Skip to main content
All Posts By

claes

Nyhet

Inbjudan till seminarium: Industribroms eller industrilyft?

Sveriges välfärd vilar på en konkurrenskraftig industri. I dag sysselsätter industrin cirka 800 000 personer och står för drygt 20 procent av BNP. Industrin spelar även en nyckelroll för klimatomställningen. På många håll finns expansionsplaner som gör att industrin kan växa ytterligare. Dåligt fungerande transporter är i dag ett hinder…
claes
3 maj 2024
Debatt

Järnvägsbranschens Samverkansforum på Di Debatt: En vision för järnvägen för ett starkare Sverige

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett väl fungerande transportsystem med järnvägen som den självklara ryggraden, skriver Järnvägsbranschens Samverkansforum tillsammans med landets ledande branschaktörer. ”Det är 2050. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar…
claes
3 april 2024
Nyhet

Rundabordssamtal om Fehmarn Bält-förbindelsens påverkan på Södra stambanan

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 kommer trafiken på det svenska järnvägssystemet att öka. Eftersom Södra stambanan från Malmö och norrut redan har kapacitetsbrist kommer det att få stor påverkan på järnvägstrafiken i hela Sverige. Den nya fasta förbindelsen till kontinenten innebär 16 mil kortare resväg och en ökad kapacitet genom…
claes
21 mars 2024
Nyhet

DN Ledare: Pinsamt att man i Sverige inte kan lita på att tågen går

I DN skriver ledarredaktionen om hur nödvändiga investeringar i järnvägen har skjutits upp i decennier. ”Värdet på det järnvägsunderhåll som redan borde ha genomförts är uppe i hisnande 96 miljarder kronor.” I texten noteras att bara två länder i Europa satsar mindre än vad Sverige gör på järnvägen, och att…
claes
6 mars 2024
Nyhet

Di: Miljardprojekten brådskar när Sverige går med i Nato

I Dagens industri skriver Fredrik Öjemar om det stora behovet av att rusta upp Sveriges infrastruktur för att göra Sverige redo att möta de krav som medlemskapet i Nato ställer. Han har intervjuat Per Skoglund, universitetslektor med inriktning mot logistik på Försvarshögskolan. ”Den stora påverkan man kan se av Natomedlemskapet…
claes
23 februari 2024
Nyhet

Från Göteborg: seminariet 40 quick fixes för järnvägen

Omtag Svensk Järnväg anordnade i måndags seminariet "40 quick fixes för järnvägen” på Näringslivets hus i Göteborg. Fokus för samtalen var kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet för både gods- och persontransporter. SJs Pär Helgesson inledde seminariet med att i…
claes
7 februari 2024
Debatt

SvD Ledare: Ett allvarligt ledningsfel

Från Svenska Dagbladet den 28 januari 2024 Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl skriver på ledarsidan om hur pendlare drabbas av en havererad infrastruktur.Svenska Dagbladet publicerade den 28 januari en ledare av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, där hon beskriver en järnvägstrafik som sviker löftet till medborgarna. ”Vardagen rymmer…
claes
29 januari 2024
Nyhet

Från seminariet ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?”

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi beskriver sina…
claes
24 januari 2024
Nyhet

”Utan järnvägen stannar pappersproduktionen i Sverige”

I går samlade Omtag Svensk Järnväg på nytt representanter från industrin för ett samtal om järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling.  Liksom i tidigare samtal blev det tydligt att järnvägssystemet är oerhört viktigt för industrins möjligheter att bedriva produktion och investera i framtiden. Det finns därför ett starkt önskemål…
claes
15 december 2023
Debatt

Tidöpartierna: Nu prioriterar vi infrastrukturen

Från Dagens industri den 11 december 2023 Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Thomas Morell (SD),  Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) skriver i Dagens industri en debattartikel om att underhållet av det svenska väg- och järnvägsnätet behöver stärkas. Bristerna drabbar vanliga resenärer och den viktiga industrin, skriver Tidöavtalets…
claes
11 december 2023