Skip to main content

I DN skriver ledarredaktionen om hur nödvändiga investeringar i järnvägen har skjutits upp i decennier.

”Värdet på det järnvägsunderhåll som redan borde ha genomförts är uppe i hisnande 96 miljarder kronor.”

I texten noteras att bara två länder i Europa satsar mindre än vad Sverige gör på järnvägen, och att det länge har varit känt att investeringarna har varit otillräckliga. Bland annat påpekade Konjunkturinstitutet detta redan för tolv år sedan. Sedan dess har investeringarna minskat både i andel av bnp och till antalet resenärer. Att Sverige står oförberett inför de förändringar som Fehmarn Bält-förbindelsen och Natointrädet innebär är, enligt redaktionen, pinsamt.

Läs mer på Dagens Nyheter.