Skip to main content

På Dagens industris ledarsida skriver Frida Wallnor om Fehmarn Bält-tunneln som öppnas 2029 och förbättrar transporterna mellan Skandinavien och kontinenten. Danmark och Tyskland investerar kraftigt i infrastruktur, medan Sveriges insatser är otillräckliga. Trots godkännandet av ett nytt dubbelspår mellan Lund och Hässleholm, som väntas vara klart först 2040, riskerar svenska företag att drabbas av bristande infrastruktur. Wallnor menar att det svenska näringslivet i södra Sverige bör överväga privatfinansierade infrastrukturprojekt för att undvika framtida flaskhalsar och maximera möjligheterna tunneln erbjuder.

 

”Om även Öresundsbron förvandlas till en flaskhals är frågan hur många bolag som väljer att stanna kvar.”

Läs hela ledaren här

 

Foto: Johan Nilsson, TT