Skip to main content

I Dagens industri skriver Fredrik Öjemar om det stora behovet av att rusta upp Sveriges infrastruktur för att göra Sverige redo att möta de krav som medlemskapet i Nato ställer. Han har intervjuat Per Skoglund, universitetslektor med inriktning mot logistik på Försvarshögskolan.

”Den stora påverkan man kan se av Natomedlemskapet är att det blir ett ökat behov av kommunikation i öst-västlig riktning.”

Skoglund pekar ut ett antal viktiga sträckor som kommer att bli betydelsefullt både ur militärstrategiskt perspektiv och ur totalförsvarssynpunkt. Bland annat Trondheim–Sundsvall, Oslo–Stockholm och en ny tvärförbindelse mellan Halmstad och Kalmar.

Läs mer på Dagens industri.