Skip to main content

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi beskriver sina slutsatser i rapporten Regionlyftet.

I dag höll Omtag Svensk Järnväg frukostseminariet ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?” Samtalen utgick från insikterna från rapporten och de utmaningar som svenska regioner möter.

Claes Lindholtz, kommunikationsdirektör på SJ, öppnade seminariet och betonade transporters roll för att få kommuner och regioner och växa. Han pekade på hur Öresundsbron och utbyggnaden av infrastrukturen i Mälardalen har bidragit till respektive regions tillväxt.

Rapportförfattaren Johan Klaesson presenterade rapporten i korthet och talade om sin forskning, som bland annat inriktar sig på att se vad transportinfrastruktur betyder för resten av ekonomin. Klaesson sammanfattade rapportens insikter som svar på en publikfråga när han sade: ”Du kanske aldrig sätter din fot på ett tåg, men du har ändå nytta av järnvägen i och med de tillväxteffekter den ger.”

SKR:s ordförande Anders Henriksson lyfte hur viktig järnvägen är för att möta utmaningar som klimatanpassning och civilförsvar.

I ett panelsamtal reflekterade PM Nilsson, vd på Timbro, Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen och Elinor Odeberg, chefsekonom på Arena Idé, hur ett förändrat finanspolitiskt ramverk kan driva på investeringar i infrastruktur, men att en utmaning framöver kommer att vara hur sådana investeringar ska definieras.

Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd i Stockholm och Rickard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, samtalade om hur kommunerna, regionerna och staten kan samverka för att driva nödvändiga infrastruktursatsningar.

Gunnar Alexandersson, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm, sammanfattade seminariet när han i sitt anförande betonade transportinfrastrukturens roll att driva urbanisering, produktivitet och tillväxt i arbetsmarknadsregioner och i förlängningen Sverige som land.

Omtag Svensk Järnväg fortsätter sitt arbete med att framtidssäkra järnvägen genom rapporter, insikter och dialoger.