Skip to main content

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp järnvägen och öka kapaciteten. Finns det investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att på relativt kort sikt ge svenska städer och företag bättre möjlighet att växa?

Svenskt Näringsliv i Västra Götaland bjuder tillsammans med initiativet Omtag Svensk Järnväg in till ett lunchseminarium och en diskussion om åtgärdsbehovet i järnvägssystemet.

Under seminariet kommer ekonomie doktor Fredrik Bergström att presentera rapporten Järnvägslyftet med förslag till kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kort tid.

Tid: Måndag den 5 februari kl. 12.00-13.15 (lunch serveras från 11.30)

Anmälan: kontakt@omtagsvenskjarnvag.se

Plats: Näringslivets Hus, Vikingsgatan 3, Göteborg

Välkommen!