Skip to main content
Från Svenska Dagbladet den 28 januari 2024

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl skriver på ledarsidan om hur pendlare drabbas av en havererad infrastruktur.

Svenska Dagbladet publicerade den 28 januari en ledare av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, där hon beskriver en järnvägstrafik som sviker löftet till medborgarna.

”Vardagen rymmer så gott som varje dag försenade tåg, inställda tåg, överfulla tåg. Över hälften av SJ:s avgångar mellan Uppsala och Stockholm ställdes in under december och januari, visar UNT (25/1), och av dem som avgått har vart tionde tåg varit mer än 15 minuter försenat.”

Lifvendahl refererar också till Omtag Svensk Järnvägs rapport Järnvägslyftet.

”I konsultrapporten ’Järnvägslyftet: Kostnadseffektiva åtgärder med effekt inom tio år’ (november 2023) som är framtagen på SJ:s uppdrag, ges kompletterande information till haveriet som inte hörs i utropen på perrongerna eller i tågvagnarna. Bland annat skrivs att ’det saknas transparent och uppdaterad kunskap om statusen på järnvägsanläggningen, såväl som helhet betraktat som vad avser dess olika delar’ liksom ’sammanställningar av hur anläggningen används’.”

Omtag Svensk Järnväg välkomnar att fler involverar sig i debatten om järnvägssystemet och dess framtid. Det finns ett stort behov av en uppdaterad syn på hur järnvägen bidrar till vårt samhälle.

Läs mer på Svenska Dagbladet.