Skip to main content

Forskning visar att stora städer och regioner växer snabbare än små. Men hur ser sambanden ut bakom detta och vilken roll spelar infrastrukturen? Och hur påverkas utvecklingen när många väljer att arbeta hemifrån några dagar per vecka?

Majoriteten av Sveriges regioner har en sämre konkurrenskraft vad gäller infrastruktur än vad andra regioner i EU har i genomsnitt. Vad innebär det för den regionala utvecklingen i Sverige?

Omtag Svensk Järnväg har bett professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Pettersson vid Jönköping International Business School att sammanställa en rapport om de krafter som styr och förändrar den ekonomiska geografin.

Vi bjuder in dig till ett frukostseminarium där viktiga slutsatser i rapporten presenteras och diskuteras.

Tid: Onsdag den 24 januari, 2024 kl. 09.30-11.00. Frukost serveras från 09.00.

Anmälan: kontakt@omtagsvenskjarnvag.se

Plats: SJ, Vasagatan 10, Stockholm

Det finns även möjlighet att delta via live stream. Länk skickas före seminariet till de som anmält sig.

Välkommen!