Skip to main content
Från Dagens industri den 11 december 2023

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Thomas Morell (SD),  Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) skriver i Dagens industri en debattartikel om att underhållet av det svenska väg- och järnvägsnätet behöver stärkas. Bristerna drabbar vanliga resenärer och den viktiga industrin, skriver Tidöavtalets samarbetspartier.

Dagens industri publicerade den 15 november 2023 en debattartikel av nfrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Thomas Morell (SD),  Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) där partierna meddelar att samarbetet partierna emellan nu även omfattar infrastrukturpropositionen.

Artikelförfattarna uppmärksammar det tillväxthinder som eftersatt underhåll av den statliga infrastrukturen innebär.

”I flera decennier har underhållet av våra vägar och järnvägar nedprioriterats. Flera regioner bedömer den bristfälliga infrastrukturen som ett av de största tillväxthindren och i många delar av landet riskerar infrastrukturen att bli en flaskhals för jobb och tillväxt om inte underhåll och upprustning prioriteras.”

Läs mer på Dagens industri.