Skip to main content

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett väl fungerande transportsystem med järnvägen som den självklara ryggraden, skriver Järnvägsbranschens Samverkansforum tillsammans med landets ledande branschaktörer.

”Det är 2050. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar och utnyttjar tågets fördelar som ett pålitligt, energieffektivt och självklart transportslag. Vi har nått hela vägen fram tack vare många modiga beslut och kreativa samarbeten. Och inte minst tack vare insikterna som ledde fram till visionen att Transportsystemet för oss närmare och att Sverige växer med järnvägen.”

Läs mer på Dagens industri.

Läs mer på Dagens Nyheter.