Skip to main content

I en debattartikel i Svenska Dagbladet varnar företrädare för svenskt näringsliv och Omtag Svensk Järnväg för att Södra stambanan riskerar att bli en flaskhals när Fehmarn Bält-tunneln invigs 2029. Den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland kommer att förkorta och öka kapaciteten för järnvägstransporter till kontinenten, vilket skapar nya möjligheter som kan hindras av den redan hårt belastade Södra stambanan. För att undvika kapacitetsbrist och störningar behövs fyra spår på hela sträckan Lund-Alvesta, vilket är avgörande för att stödja både gods- och persontrafik. Trafikverket uppmanas genomföra redan beslutade åtgärder, korta tiden för utbyggnaden av fyrspåret Lund-Hässleholm till 2033, och påbörja planeringen för fyrspår norrut från Hässleholm. En snabbare och mer ändamålsenlig infrastrukturutbyggnad anses vara nödvändig för att möta den ökade efterfrågan och undvika ökade vägtransporter.

Sverige är en handelsnation som är – och alltid har varit – beroende av väl fungerande transportvägar till viktiga marknader. Det är dags att agera för att ta tillvara på de möjligheterna som den nya korta förbindelsen till kontinenten innebär.

Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladet

 

Foto: Johan Nilsson/TT