Skip to main content
Från Dagens Nyheter den 28 oktober

Alstoms Sverige-vd Maria Signal Martebo intervjuas i Dagens Nyheter om Alstoms och Skanskas planer för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Hon upplever att järnvägen har blivit en del av ett politiskt spel, och efterlyser en syn på järnvägen som strategisk infrastrukturresurs med unika fördelar.

Dagens Nyheter publicerade den 28 oktober 2023 en intervju med Maria Signal Martebo, vd för järnvägsteknikföretaget Alstom.

I intervjun beskriver Signal Martebo den kraftiga förseningen av byte av tågens signalsystem som ”bedrövlig”. Det handlar om signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System), som är gemensamt för hela EU och ska öka säkerheten och turtätheten på järnvägen.

”Sverige ligger nu på sjuttonde plats i Europa i utrullningen, och det här är ett bra exempel på att politikerna genom att skjuta på finansieringen inte ser den strategiska resursen, vad kan det annars handla om?”

Hon beskriver sin syn av hur järnvägen har kommit att bli en del av ett politiskt spel, och hur det begränsar utvecklingen av systemet:

”Jag anser att politiken inte ser järnvägen som en strategisk infrastrukturresurs utan som ett särintresse, man säger typ ”min fru gillar ju tåg”. Och det man kallat höghastighetsbanor framställs som ett prestigeprojekt när det handlar om att ta sig fram. Ta bara sträckan Göteborg-Borås, det är ju mjölkpallsnivå på de spåren.”

Som ett eget initiativ för att utveckla järnvägen planerar Alstom att tillsammans med Skanska inom kort presentera ett förslag på hur en snabbare järnväg mellan Stockholm och Oslo kan byggas.

Omtag Svensk Järnväg välkomnar att fler involverar sig i debatten om järnvägssystemet och dess framtid. Det finns ett stort behov av en uppdaterad syn på hur järnvägen bidrar till vårt samhälle.

Läs mer på Dagens Nyheter.