Skip to main content
Från Dagens industri den 9 november 2023

Anders Sundström efterlyser i en debattartikel i Dagens industri ett högre tempo när det kommer till att utveckla och framtidssäkra den svenska järnvägen.

Dagens industri publicerade den 9 november 2023 en debattartikel av Anders Sundström, tidigare minister i S-regeringar 1994-1998, vd Folksam och styrelseordförande Swedbank, och i dag rådgivare till Northvolt och H2 Green Steel.

I debattartikeln beskriver Sundström hur svenska intressen hotas av att vi länge har skjutit upp stora och svåra beslut.

”I dag pågår en fantastisk grön omställning i den svenska industrin. De privata företagen och investerarna har tagit täten. Medan politiken och regeringen mest är passiva betraktare.”

Anders Sundström föreslår också att man bör se över alternativ till de traditionella finansieringsvägarna, som pensionskapital.

”[…] en investering i Sveriges framtid kan aldrig vara ett dåligt val.”

Omtag Svensk Järnväg välkomnar att fler involverar sig i debatten om järnvägssystemet och dess framtid. Det finns ett stort behov av en uppdaterad syn på hur järnvägen bidrar till vårt samhälle.

Läs mer på Dagens industri.