Skip to main content

I veckan samlade Omtag Svensk Järnväg representanter från Almega, Företagarna, LO, Skogsindustrierna, SKR, Svenskt Näringsliv och Visita för att ta del av hur de ser på järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling.

Deltagarna vittnade om utmaningar i dag. Semesterfirare kan inte boka sina resor med god framförhållning; företagen är osäkra på om deras medarbetare och gods kommer fram i tid. Näringslivet går miste om viktig kompetens när människor inte vågar ta ett jobb som förutsätter pendling med tåg – risken att komma för sent uppfattas som för stor.

Det är tydligt att dagens järnvägsinfrastruktur hämmar företagens omställning till gröna transporter och i längden företagens tillväxt. Inom svensk industri råder en besvikelse över att investeringar i järnvägen inte blir av.

Deltagarna ansåg att prio ett borde vara att få det järnvägssystem vi har att fungera – genom kapacitetshöjande lönsamma åtgärder på kort sikt. Parallellt som mer långsiktiga investeringar behöver genomföras för utökad kapacitet.

Att få ta del av nya perspektiv på hur kapacitetsbristen påverkar privatpersoner och näringen är viktigt för oss i Omtag Svensk Järnväg och vårt arbete att utveckla det svenska järnvägssystemet. Dagens samtal visar att det finns en gemensam insikt och samarbetsvilja att lösa problemen.

Dialog och samarbete mellan företag, myndigheter och andra intressenter är viktig för att hantera alla utmaningar. Med Omtag Svensk Järnväg vill vi på SJ göra vår del, och påbörja resan mot en bättre fungerande järnväg, för hela Sverige.