Skip to main content
Från Dagens industri den 8 juni 2023

Jacob Wallenberg har efterlyst ordentliga satsningar på infrastrukturen i en intervju i Dagens industri. I en ledarkrönika i samma tidning välkomnar Matilda Molander Wallenbergs utspel. Omtag svensk järnväg ställer sig bakom konstaterandet att satsningar på infrastrukturen behövs.

I Matilda Molanders ledarkrönika för Dagens industri den 8 juni 2023 konstaterar hon att tillståndet för den svenska järnvägen är ovanligt tydlig just nu, och att decennier av bristande underhåll har skapat ett järnvägssystem med växande brister.

I sin krönika refererar Molander till Dagens industris intervju med Jacob Wallenberg, ordförande på Investor och Svenskt Näringsliv, som efterlyste ordentliga satsningar på infrastrukturen – som en del i Sveriges tillväxtresa. För fungerande transportlösningar är nödvändigt för att svenska företag ska kunna vara en del av den internationella marknaden.

Molander påpekar att i takt med att den gröna industrin byggs ut i norr så kommer behovet av godstransporter att öka, och anser att bristen på kapacitet på järnvägen är ett av två viktiga lösningar som måste komma på plats.

”Efterfrågan på tågtransporter har ökat dramatiskt de senaste decennierna, utan att utbyggnaden hängt med”

Det andra problemet som lyfts fram i krönikan är bristen på underhåll, som gör det svårt för godstrafiken att operera inom den kapacitet som finns. Då bristen på underhåll skapar flaskhalsar i järnvägssystemet, men är även problematiskt då det gör transporterna mindre tillförlitliga.

”Svensk industris konkurrenskraft bygger på att varorna kommer fram till kunden i tid”

Molander avslutar sin text med att konstatera att regeringen än så länge inte verkar göra de satsningar som behövs för att stoppa bristerna i underhållet, och välkomnar därmed att Wallenberg efterfrågar nya satsningar på infrastrukturen.

Omtag svensk järnväg välkomnar att fler involverar sig i debatten om järnvägssystemet och dess framtid. Det finns ett stort behov av ett omtag av den svenska järnvägen.

Läs mer på Dagens industri.