Skip to main content
Från Regeringen den 25 augusti 2023

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har gett Trafikverket ett regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Omtag svensk järnväg välkomnar att regeringen vill identifiera åtgärder som kan stärka järnvägstrafiken.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Uppdraget avser att utveckla och stärka Trafikverkets förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll i syfte att öka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken.

Därutöver ska myndigheten, enligt uppdraget, redovisa vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för järnvägsunderhåll, i syfte att främja förutsättningarna för marknadens aktörer att utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Omtag svensk järnväg välkomnar regeringens initiativ till att försöka förbättra järnvägssystemet och järnvägstrafikens förutsättningar. Det svenska järnvägssystemet är en viktig del av framtiden – som ett transportsätt som bidrar till Sveriges tillväxt, näringslivets konkurrenskraft och regionernas kompetensförsörjning.

Läs hela regeringsuppdraget här.