Skip to main content

Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1990, men spårkapaciteten är nästan oförändrad. Underhållsskulden växer och efterfrågan på tågresor fortsätter att öka. Frågan är hur Sverige ska möta behovet av att rusta upp den järnväg vi redan har och att bygga ut för ökad kapacitet. Behovet av ett långsiktigt helhetsperspektiv på järnvägen och transportsystemet är stort. Men finns det investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att på relativt kort sikt ge svenska städer och företag bättre möjlighet att växa?

Omtag Svensk Järnväg har bett ekonomie doktor Fredrik Bergström att sammanställa en rapport om kostnadseffektiva åtgärder som kan bidra med lösningar – i väntan på större kapacitetsåtgärder i framtiden. Medverkande från näringslivet och riksdagen är på plats för att kommentera slutsatserna.

Tid: Onsdag den 15 november kl. 08.30-10.00 (frukost serveras från 08.00)

Anmälan: kontakt@omtagsvenskjarnvag.se

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Det finns även möjlighet att delta via live stream. Länk skickas före seminariet till de som anmält sig.

Välkommen!