Skip to main content
All Posts By

admin

Nyhet

Partierna om järnvägen och EU

Så tycker partierna om järnvägen och EU Omtag Svensk Järnväg har genomfört en enkätundersökning där samtliga partier fick svara på vad de tycker om järnvägen och EU. Nedan följer en sammanställning av de partier som valde att delta. Av de partier som betonar vikten av det europeiska samarbetet, och som…
admin
24 maj 2024
Nyhet

Regeringsuppdrag om stärkande åtgärder för järnvägstrafiken

Från Regeringen den 25 augusti 2023 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har gett Trafikverket ett regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Omtag svensk järnväg välkomnar att regeringen vill identifiera åtgärder som kan stärka järnvägstrafiken.Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa åtgärder för…
admin
20 september 2023
Debatt

Lyssna på Wallenberg och storsatsa på järnvägen

Från Dagens industri den 8 juni 2023 Jacob Wallenberg har efterlyst ordentliga satsningar på infrastrukturen i en intervju i Dagens industri. I en ledarkrönika i samma tidning välkomnar Matilda Molander Wallenbergs utspel. Omtag svensk järnväg ställer sig bakom konstaterandet att satsningar på infrastrukturen behövs.I Matilda Molanders ledarkrönika för Dagens industri…
admin
20 september 2023
Debatt: Omtag Svensk Järnväg

Järnvägen behöver rustas för Nato

Från Svenska Dagbladet den 3 augusti 2023. Det kommande Natomedlemskapet innebär att nya krav ställs på det svenska järnvägssystemet, som redan behöver rustas upp kraftfullt. Det skriver SJ:s vd Monica Lingegård.Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Sverige och Europa ställts inför en obekväm sanning. På kort tid har vi…
admin
17 september 2023
Debatt: Omtag Svensk Järnväg

Svenska folket kan inte vänta, Sverige förtjänar ett väl fungerande järnvägssystem

Från Dagens industri den 25 april 2023 Den svenska järnvägen fungerar inte tillräckligt bra. Därför tar SJ initiativet till ”Omtag svensk järnväg”, för att tillsammans med berörda intressenter söka kunskap och lösningar om hur ett modernt och effektivt järnvägssystem bör se ut, skriver Monica Lingegård, vd SJ.Sverige står inför flera…
admin
17 september 2023