Skip to main content

Svensk trafikpolitik har länge baserats på felaktiga prognoser, vilket lett till underdimensionerade järnvägar. Tågresandet har ökat snabbare än beräknat, medan väg- och flygtrafiken har vuxit långsammare. Detta har resulterat i att järnvägen fått otillräckliga investeringar. Många järnvägsprojekt har också försenats, vilket förvärrat kapacitetsproblemen och minskat punktligheten för tågtrafiken.
Trafikverket har fortsatt att underskatta tågresandet och överskatta bil- och flygtrafiken i sina prognoser, vilket försvårar planeringen av nödvändiga infrastruktursatsningar. Det finns ett ökat intresse för inrikes tågresor, men den befintliga järnvägen kämpar med kapacitetsproblem som tar lång tid att lösa.

Det finns ett ökat intresse av inrikes tågresor. Både inom företag och myndigheter rekommenderas anställda att välja tåg framför flyg och bil.
Risken finns att alla nya resenärer kommer att trängas på en järnväg som kämpar med allt större kapacitetsproblem.

Läs Sydsvenskans artikel här

 

Foto: Johan Nilsson/TT