Skip to main content

På Aftonbladets ledarsida beskriver Ingvar Persson de allvarliga konsekvenserna av Sveriges försummade järnvägsinfrastruktur. LKAB i Kiruna och Hitachi Energy i Västerås och Ludvika har stora problem med att transportera sina produkter på grund av den bristande kapaciteten på järnvägen. Detta, menar Persson, kan leda till förluster i miljardklassen och hot om varsel. Persson påpekar att många företag drabbas, vilket hotar Sveriges konkurrenskraft.

”Misskötseln av järnvägen gör att vi närmar oss en punkt där infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) tvingas välja. Ska den järnväg vi har användas för passagerartrafik, eller måste vi prioritera godset.”

Han varnar för att regeringen snart måste prioritera mellan passagerartrafik och godstransporter, eftersom järnvägens nuvarande skick inte räcker till för båda. Enligt Persson är det nödvändigt att bygga ut och modernisera järnvägsnätet för att undvika dessa problem.

Läs hela ledaren och efterföljande diskussion med läsarna på Aftonbladet

 

Foto: Trafikverket