Skip to main content
Kategori

Rapport

NyhetRapport

Från seminariet ”Industribroms eller industrilyft?”

Omtag Svensk Järnväg har tagit fram en rapport som analyserat den samhällsekonomiska betydelsen av industrins järnvägstransporter. Rapporten visar att 400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet och att industriinvesteringar på upp till 25 miljarder kronor per år hotas.Idag presenterades Omtag Svensk Järnvägs senaste rapport Industribroms eller industrilyft? Rapporten belyser…
jana
29 maj 2024